بالابرصنعتی و فروشگاهی

طراحی،ساخت و اجراء انواع بالابرهای فروشگاهی وصنعتی با موتورهای آلمانی  و چینی با بهترین کیفیت طراحی و ساخت

 

IMG_0894 IMG_0896 IMG_0897 IMG_0898 IMG_0899 IMG_0900 IMG_090144122-BigPic264737_16f6cad4-2964-4485-bd06-bea161b24781I380X300_024466205566sb7_264737_54e0b999-06db-4917-a559-6108b0de75e2بالابر-هیدرولیک

نظرات بسته شده است.