انواع قوطی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران

درب سبز پارسیان ارائه کننده انواع قوطی آلومینیومی در ابعاد و رنگهای مختلف میباشد:

۴×۲  و  2×۲  و   6.5×۲٫۵  و ۳٫۵ ×۳٫۵  و ۵٫۵ ×۳٫۵  و ۳×۲  و ۴×۴  و ۱۰×۴  و ۸×۴  و ۹٫۵ ×۲٫۵ و ۶٫۵×۴ و ۳٫۵×۲٫۵  10×۴  ( اندازه ها به سانتیمتر میباشد)

تمامی رنگها در تمامی ابعاد

نظرات بسته شده است.