انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران

درب سبز پارسیان توزیع کننده انواع ناودانی یا U در ابعاد ورنگهای مختلف:

۱۰ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰  میلیمتر

ناودانی تخم مرغی و ناودانی میرال

 

 

نظرات بسته شده است.