انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران

photo 2017 09 18 12 03 36 225x300 - انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران photo 2017 09 18 12 03 12 300x289 - انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران photo 2017 09 18 12 01 46 300x289 - انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران photo 2017 09 18 12 00 07 300x284 - انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران watermarked IMG 1375 225x300 - انواع ناودانی سبک و سنگین آلومینیومی در تهران

درب سبز پارسیان توزیع کننده انواع ناودانی یا U در ابعاد ورنگهای مختلف:

۱۰ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰  میلیمتر

ناودانی تخم مرغی و ناودانی میرال

 

 

نظرات بسته شده است.