انواع نبشی لب پله

درب سبز پارسیان ارائه کننده انواع نبشی لب پله به ابعاد :

۱×۲ و ۳×۲ و ۴×۲ و ۳×۱٫۵ و۵×۲ میباشد.

نظرات بسته شده است.