قفل اکتیران

شاخک اکتیرانی در دو مدل ضخیم و نازک

IMG_0809

سیلندر یا توپی+ پیچ یا مغزی

IMG_0813

قفل کامل اکتیران

IMG_1514

نظرات بسته شده است.