تیغه کرکره برقی آکرول(نمایندگی تهران)

برقی 31 300x225 - تیغه کرکره برقی آکرول(نمایندگی تهران) برقی 23 225x300 - تیغه کرکره برقی آکرول(نمایندگی تهران) برقی 15 300x225 - تیغه کرکره برقی آکرول(نمایندگی تهران) برقی 255 300x225 - تیغه کرکره برقی آکرول(نمایندگی تهران)

تیغه های کرکره جدید آکرول ۵٫۵ تا ۶ کیلوگرم میباشد که حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم سبکتر از تیغه های قبلی است.

نظرات بسته شده است.