موتورکرکره برقی توبولار و ساید لیفت توربو

لیفت توربو 500 کیلو با UPS 300x298 - موتورکرکره برقی  توبولار و ساید  لیفت توربو 74999 BigPic 300x70 - موتورکرکره برقی  توبولار و ساید  لیفت توربو

موتورهای ساید و تیوبلار لیفت توربو دارای کیفیت بالا ومحصول کشور چین میباشد.

نظرات بسته شده است.